HEAVY EVENTS OY


Postiosoite: c/o Hevonsenkengäntie 24, 13500 Hämeenlinna

puh. +358 45 6735 769  (Ma-Pe klo 10-14)


info@heavyevents.fiTIETOSUOJASELOSTE


Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§


1. Rekisterinpitäjä

HEAVY EVENTS OY, PL 55, 13101 Hämeenlinna


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jyrki Rantanen, info@heavyevents.fi


3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri verkkokaupassa.


4. Rekisterin kuvaus
Verkkokaupasta tuotteita ostavien asiakkaiden rekisteri. Verkkokaupasta myydään mm. Kausikortteja, ottelulippuja ja kannatustuotteita.


5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella kaupasta tehtäviin tilauksiin liittyvien asioiden (esim. Kuitit, tiedotteet) hoitamisen yhteydessä sekä sen mahdollistamiseksi. 


Rekisteröidyn tietoihin on pääsy ainoastaan HEAVY EVENTS OY:n pääkäyttäjillä.


Suoramarkkinointiin tarkoitettavaa aineistoa lähetetään vain siihen erillisen luvan antaneille asiakkaille.

6. Rekisteröitävät tiedot (säännönmukaiset tietolähteet)

Verkkokaupan profiilin kerätään seuraavat henkilötiedot:


  • Kieli, nimi,  puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite ja maa.7. Henkilötunnuksen antamisen perusteet ja henkilötunnuksen käyttö
Järjestelmään rekisteröidytään sähköpostilla ja verkkokauppa ei kysy henkilötunnusta tilaukseen, ellei tilaaja tee tilausta luotollisen maksun kautta, jonka yhteydessä henkilötunnus kysytään luotonantajan toimesta, mutta henkilötunnusta ei tallenneta verkkokaupan asiakastietoihin.

I Henkilötunnuksen kerääminen yksiselitteiseen identifiointiin on palvelussa tarpeellista ja lainmukaista.

Henkilötunnus näkyy vain asiakkaalle itselleen sekä luoton myöntäjälle.


8. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen

Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä näkee itse omat tietonsa ja voi hallinnoida ja ylläpitää niitä. Järjestelmän pääkäyttäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä.


Rekisteröity voi pyytää itsestään tallennettuja tietoja nähtäväksi sähköpostilla rekisterin vastuuhenkilöltä sekä vaatia virheellisten tietojen korjaamista välittömästi.


9. Henkilötietojen luovuttaminen

Kolmansille osapuolille tietoja ei luovuteta, poislukien ostot luotolla.


10. Henkilötietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään 24kk viimeisimmän oston jälkeen.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet
a) Verkkokauppa

Rekisteriä käytetään Mycashflow-palvelun kautta, jolla on oma tietosuojakäytönsä. 

Käyttöoikeudet järjestelmään on erikseen määrätyillä henkilöillä, joilla on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Käyttöoikeuksien myöntämisestä vastaa rekisterin vastuuhenkilö. Järjestelmän käyttäminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

9. Evästeet ja verkkosivujen tilastointi

Käytämme sivuillamme kävijöiden seurantaa parantaaksemme sivujemme toimivuutta ja tutkiaksemme niiden käyttöä. Tallennetut tiedot ovat nimettömiä tunnistetietoja esim. käytetystä päätelaitteesta, vierailuajoista ja luetuista sivuista. Erilaiset 3. osapuolen tilastointipalvelut saattavat tallentaa sivuilla vierailevan käyttäjän päätelaitteelle evästeen.


YHTEISTYÖSSÄ

HÄMEEN SANOMAT

SUOMEN VOIMALAJILIITTO

ERÄMESSUT 2022

PALVELUKUMPPANIT