Kanta-Hämeen Messut – tapahtumien osallistumisehdot

Kanta-Hämeen Messut järjestää muun muassa seuraavat tapahtumat: Hämeensaaren Markkinat, Hämeensaaren Joulutori, Syysmessut, Talvimessut, Kevätmessut, Kesämessut, Liikut Sää™ sekä muita myynti-, markkinointi-, urheilu- ja tori- sekä kirpputoritapahtumia. Alla olevat osallistumisehdot ovat voimassa kaikkiin Kanta-Hämeen Messut – tapahtumiin 1.1.2024 alkaen. Ostamalla paikan tapahtumaan näytteilleasettaja sitoutuu näihin osallistumisehtoihin.

Maksutavat:

Osastot ja lisäpalvelut maksetaan ennakkoon tekemällä tilaus verkkokauppamme kautta, jossa voit suorittaa maksun yleisimmillä verkkopankki- ja korttimaksuilla, mobiilimaksuilla sekä lasku- ja osamaksuvaihtoehdoilla. Maksut välittää Paytrail.

ILMOITTAUTUMINEN, TUOTERYHMÄ JA OSASTOJEN RAJOITUKSET:

Tapahtumiin voi ilmoittautua suoraan verkkokaupassamme ostamalla osaston. Verkkokaupan hinnat sisältävät voimassaolevan arvonlisäveron. Emme varaa osastoja aiempien osallistumisten perusteella, eli jokainen osallistuminen tulee vahvistaa ostolla verkkokaupastamme, jossa on lukuisia eri maksuvaihtoehtoja kuten verkkopankki- ja korttimaksut, lasku, osamaksu jne. Oston jälkeen saat sähköpostiisi kuitin ostostasi. Mikäli osasto on tarjolla verkkokaupassa – se on vielä ostettavissa.

Niissä tapahtumissa, joissa on verkkokaupassa erilliset teemaosastot – varaajan myymien / esiteltävien tuotteiden ja palvelujen tulee olla kyseiseen tuoteryhmään kuuluvia. Kanta-Hämeen Messut varaa oikeuden peruuttaa osaston myynnin, mikäli se on varattu väärään tuoteryhmään.

Kahvila- ja ravintolapaikkoja tarjolla rajallinen määrä. Ravintolaosastoja myydään vain ulko-osastoille ja näytteilleasettajan tulee lähettää Kanta-Hämeen messuille tieto osastolla olevan nestekaasun määrästä vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa sähköpostilla osoitteeseen myynti@kantahameenmessut.fi.

Kahvitarjoilu ja kahvin myynti on sallittua vain kahvila- ja ravintolaosastoilla.

Kanta-Hämeen Messut varaa oikeuden valita näytteilleasettajat tapahtumiin, eli Kanta-Hämeen Messuilla on oikeus evätä näytteilleasettajan osallistuminen tapahtumaan, mikäli näytteilleasettajan tuotteet, palvelu tai esiteltävä asia ei ole tapahtumaan soveltuva, teemaosaston teemaan sopiva tai muutoin yleisesti hyväksyttävä tai muusta perustellusta syystä.

ILMOITTAUTUMINEN

Mikäli varausten yhteismäärä täyttää käytettävissä olevat näyttelytilat ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jaetaan tilat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näytteilleasettaja ei ole ilman järjestäjän kirjallista lupaa ja lisäveloitusta oikeutettu vuokraamaan tai luovuttamaan edelleen osastoaan
tai sen osaa. Järjestäjä varaa itselleen oikeuden messukokonaisuuden kannalta välttämättömiksi katsomiinsa näyttelykarttojen muutoksiin messujen valmisteluaikana.

NÄYTTEILLEASETTAMINEN JA OSASTOJEN RAKENTAMINEN

Tapahtumiin ei voi lähettää tavaraa ennen rakennuspäivää ilman erillistä sopimusta Kanta-Hämeen Messujen kanssa.
Rakennuspäivänä saapuvasta tavarasta vastuu on tavarat tilanneen osaston henkilökunnalla. Kanta-Hämeen Messut ei kuittaa kuormia vastaanotetuksi näytteilleasettajan puolesta eikä vastaa tavaroiden purkamisesta, säilytyksestä eikä niiden toimittamisesta messujen aikana tai niiden jälkeen. Näytteilleasettaja vastaa viime kädessä oman osastonsa järjestäjälle aiheuttamista kustannuksista. Näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa pystyttämisestä ja somistamisesta ja purkamisesta. Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta mainostaa tuotteitaan oman osastonsa rajojen ulkopuolella. Järjestäjällä on oikeus puuttua osaston rakentamiseen ja somistamiseen, mikäli järjestäjä ei ole etukäteen hyväksynyt niiden suunnitelmia.
Mikäli näytteilleasettaja pystyttää seiniä ym. rakenteita, joiden ulkopuoliset pinnat näkyvät naapuriosastoihin tai käytäviin, hänen on huolehdittava myös niiden siistimisestä (esim. vuoraus, maalaus tms.). Mikäli osastoon rakennetaan lattia, jonka korkeus lattiasta ylittää 10 cm, osaston avoimet sivut on porrastettava tai rakennettava niiden kaide tai muu suoja. Väliseinien korkeuden ylittävä rakenne, somistus tai näyttelyesine, jonka sijoittamiselle on saatu lupa, on pidettävä vähintään 1,2 m:n etäisyydellä naapuriosaston rajasta.

Yli 500 kg painavien näyttelyesineiden paino/m2 on ilmoitettava etukäteen messujärjestäjälle. Kaikenlainen kiinnittäminen sisätilojen katto-, pilari-, seinä- ja lattiarakenteisiin on kielletty. Näytteilleasettaja on vastuussa messurakennuksille tai messualueelle mahdollisista aiheuttamistaan vahingoista. Sisähalleihin ei pysty ajamaan ajoneuvolla sisään ja niiden pistepainoraja on 150kg/m2 ja kuormittavien rakenteiden alla tulee olla painoa jakavat suojalevyt näytteilleasettajan toimesta.

OSASTOJEN RAKENTAMINEN, PURKAMINEN JA TAPAHTUMAN AUKIOLO

Ellei tapahtumakohtaisesti ole erikseen mainittu, on tapahtumien aikataulu seuraava:

Osastojen rakentaminen: Tapahtumapäivää edeltävä päivä klo 16-22.00.

Tapahtuma avoinna: Tapahtumapäivänä klo 9.00-18.00.

Tapahtuman purku: Tapahtumapäivänä klo 18.00-22.00.

Osastojen purkaminen ei ole sallittua ennen klo 18.00 tapahtumapäivänä.

SÄHKÖ

Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Jakelujännite messualueella on 400/230 v, 50 Hz. Näytteilleasettaja voi tilata lisäpalveluna sähkön osastolleen verkkokaupastamme osaston ostamisen yhteydessä.

Sähkötarvikkeiden tulee täyttää EU:ssa voimassa olevat määräykset. Verkostoon liittämisen ja erottamisen suorittaa aina järjestäjän valitsema sähköasennusliike. Järjestäjä ei vastaa sähkötarvikkeiden häviämisestä tai rikkoontumisesta.

VESI, VIEMÄRI JA PAINEILMA

Viemärin, vesiliittymän tai paineilman tarpeesta on on oltava yhteydessä Kanta-Hämeen Messuihin ennen osaston ostamista. Vesi- ja viemäritöistä, vedenkulutuksesta sekä paineilmasta aiheutuvat kustannukset maksaa näytteilleasettaja.

TURVALLISUUS

Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia asetuksia ja messualueen paloturvallisuusohjeita. Sisätiloissa käytettävien materiaalien on oltava palosuojattuja. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ennakkolupa. Tupakointi on kielletty kaikilla sisäalueilla ja ulkona tupakointi on sallittua vain erikseen osotetuilla paikoilla. Näyttelyosastoilla on tupakointi kielletty. Koneita ja muita välineitä esiteltäessä on noudatettava työturvallisuuslain ja -asetusten vaatimuksia.

Turvallisuus, vastuut ja muut asiat:

Tapahtumissa on järjestäjän toimesta järjestyksenvalvonta sekä Hämeensaaren tapahtumissa on yövartiointi rakentamisajan päättymisestä tapahtuman järjestyksenvalvonnan alkuun saakka. Sisäosastot ovat lukittuina kyseisinä aikoina.

Näytteilleasettajat vastaavat omien materiaaliensa sekä tuotteidensa säilyvyydestä, turvallisuudesta sekä vakuutuksista. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi varkauden tai luonnonilmiön vaikutuksista näytteilleasettajan materiaaleihin tai tuotteisiin.

Näytteilleasettajan tuotteiden ja palvelujen tulee täyttää kyseisille tuotteille / palveluleille asetetut yleiset turvallisuusvaatimukset.

Näytteilleasettaja vastaa, että hänen osaston teltat ja muut rakenteet ovat rakennettu turvallisesti ja niistä ei saa aiheutua vaaraa yleisölle tai muille näytteilleasettajille. Ulkotiloissa teltoissa tulee olla painot (min 40kg / jalka).

Näytteilleasettaja vastaa osastollaan tarvittavista elintarvikeluvista ja neste- tai muut kaasut tulee mainita erikseen tilauksen lisätiedoissa.

Järjestäjä ei vastaa näytteilleasettajan myynnin tuotosta tai tapahtuman yleisötavoitteen täyttymisestä. Yleisömäärään vaikuttaa useasti sääolosuhteet, muut paikkakunnan tapahtumat jne. Järjestäjä markkinoi tapahtumia monipuolisesti sekä fyysisesti eri puolilla kaupunkia, että eri medioissa.

VAKUUTUKSET

Kanta-Hämeen Messut / Heavy Events Oy omaa vastuuvakuutuksen sen vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, joka sille voimassa olevan oikeuden mukaan voi syntyä oman henkilökuntansa toimenpiteistä tai sen kunnossapitovastuulla olevista laitteista kolmannelle aiheutuneista vahingoista. Näytteilleasettajalle muuten aiheutuneista vahingoista tai näytteilleasettajan itse aiheuttamista vahingoista järjestäjä ei ole vastuussa. Näytteilleasettaja vastaa omalla kustannuksellaan omasta vahingonkorvausvelvollisuudestaan tai tarpeellisista palo-, varkaus tms vakuutuksista.

HAVAINTOESITYKSET

Av-laitteiden ja musiikkivälineiden käyttöön samoin kuin havaintoesityksen järjestämiseen on saatava järjestäjän kirjallinen lupa. Tekijänoikeusmaksut niiden osalta kuuluvat näytteilleasettajan vastuulle. Osaston esitykset eivät saa häiritä muita osastoja ja paljon yleisöä keräävät esitykset tulee erikseen sopia Kanta-Hämeen Messujen kanssa.

Kanta-Hämeen Messut ei vastaa mahdollisista paino tms virheistä luetteloissa ja muissa esitteissä.

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Mainosten tai näytteiden tms levittäminen ja jakelu tapahtuma-alueella ja sen välittämässä läheisyydessä on kielletty ilman erillistä sopimusta Kanta-Hämeen Messujen kanssa.

Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden messujen peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan ellei niitä voittamattomien esteiden (Force Majeure) vuoksi voida toimeenpanna ilmoitettuna aikana. Suomenkielisiä osanottoehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä. Suoritus- ja lainkäyttöpaikkana pidetään molemminpuolisesti Hämeenlinnan kaupunkia.

Kaikki lisäpalvelut tulee myös ostaa osaston varauksen yhteydessä (sähköliittymä, pöydät, tuolit sekä muut tarjolla olevat osastoille toimitettavat tuotteet.

PERUUTUSEHDOT:

Mikäli ostaja peruuttaa osallistumisensa tapahtumaan yli 60 vrk ennen tapahtumaa, niin maksusta hyvitetään 75%.

Mikäli ostaja peruuttaa osallistumisensa tapahtumaan 14-60 vrk ennen tapahtumaa, niin maksusta hyvitetään 50%

Alle 14 vrk ennen tapahtumaa tulleita peruutuksia ei hyvitetä. Varauksia ei voi myöskään siirtää toiseen tapahtumaan.

Kaikki hyvitykset maksetaan tilisiirtoina osaston ostajan tilille 14 vrk tapahtuman jälkeen.

Mikäli Kanta-Hämeen Messut peruuttaa tapahtuman järjestämisen tai peruuttaa yksittäisen oston, niin nämä hyvitetään täysimääräisesti tai jätetään veloittamatta.

Kanta-Hämeen Messut varaa oikeuden peruuttaa ostotapahtuman, mikäli osasto on varattu väärään tuoteryhmään tai näytteilleasettajan edustamat tuotteet / palvelut eivät sovellu tapahtuman teemaan tai kyseistä palvelua on jo tapahtumassa useita tai Kanta-Hämeen Messut ympärivuotisella yhteistyökumppanilla on yksinmyyntisopimus samaan tuoteryhmään.